PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný

Technologie

Neziskové organizace mohou získat značku spolehlivosti

Pokud chcete pomoci neziskové organizaci a poskytnout jí finanční dar, není to vždy jednoduché. Obzvlášť, pokud si vybíráte neziskovku podle dostupných informací. Web má totiž jen třetina tuzemských neziskových organizací. Z nich pouze necelá polovina zveřejňuje informace o tom, z jakých zdrojů jsou financované a jak hospodaří s penězi dárců. Chybí poslání, účel i zveřejnění základních organizačních dokumentů. Existují ale neziskové organizace, kterým tento špatný stav není lhostejný.

Pokud chcete pomoci neziskové organizaci a poskytnout jí finanční dar, není to vždy jednoduché. Obzvlášť, pokud si vybíráte neziskovku podle dostupných informací. Web má totiž jen třetina tuzemských neziskových organizací. Z nich pouze necelá polovina zveřejňuje informace o tom, z jakých zdrojů jsou financované a jak hospodaří s penězi dárců. Chybí poslání, účel i zveřejnění základních organizačních dokumentů. Existují ale neziskové organizace, kterým tento špatný stav není lhostejný. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) se proto pustila do boje za zlepšení transparentnosti neziskového sektoru a začíná udělovat značku spolehlivosti. Od poloviny března rozjíždí osvětovou kampaň o hodnocení spolehlivosti ve všech krajských městech republiky.

Stav zveřejňování informací o neziskových organizacích je možné podle dosavadních průzkumů považovat za vysoce nedůvěryhodný. Z hlediska dostupnosti informací o organizaci je přitom web pro veřejnost naprosto zásadním nástrojem. „Situace, kdy dvě třetiny neziskových organizací vůbec nemají webové stránky je alarmující. Nejhorší situace je u spolků, které mají web jen ve čtvrtině případů, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a nadace se pohybují kolem 50 %. Přijatelná je pouze situace u účelových zařízení církví s 87 %,“ říká Pavel Bachmann z královéhradecké univerzity.

„Nový, ještě nepublikovaný výzkum ukázal, že nepřítomnost na webu je přirozeně vyšší u malých organizací. Větší organizace s celostátním zaměřením jsou na internetu přítomné významně častěji. Ze stránek toho ale moc nezjistíte. Schází popis jasného poslání, které by vymezilo přínos organizace pro společnost. Finanční výkazy jako rozvahu a výsledovku nezveřejňuje 60 % organizací, původ darů pak schází u více než 40 % organizací,“ dodává Bachmann.

Důvodů, proč neziskovky nemají na webu jasně uveden účel své existence a nejsou dostatečně transparentní, může být celá řada. Nejčastěji jde spíše o nedocenění veřejné prezentace údajů o organizaci nebo o nedostatek peněz, času nebo lidí, kteří by stránky udržovali. Může se ale stát, že jde o zištný důvod údaje nezveřejňovat. Ať je to tak nebo tak, pro veřejnost i firmy je často posouzení spolehlivosti neziskovky náročné a komplikované.

Značka spolehlivosti jako záruka spolehlivosti neziskové organizace
Právě z důvodu usnadnění výběru správné neziskovky pro dárce, vzniklo označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (tzv. značka spolehlivosti), kterou v České republice zavedla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Značka dá jistotu dárcům, že i méně známé neziskové organizace, které nejsou mediálně známými a „ověřenými“ neziskovkami, pracují spolehlivě a nemusí mít obavu takovou organizaci podpořit. Neziskové organizace, které jsou držiteli značky spolehlivosti, jsou každoročně prověřovány a hloubkovým hodnocením procházejí každé tři roky.

„V České republice je legislativa nastavena tak, že je prakticky na samotných neziskových organizacích, aby obhájily svoji transparentnost a věrohodnost. Některé právní formy mají nastaveny přísná zákonná pravidla týkající se zveřejňování údajů o organizaci. Český stát ale není schopen zajistit kontrolu plnění těchto státem stanovených pravidel. V takovém prostředí se členské organizace AVPO ČR rozhodly, že se na hodnocení spolehlivosti neziskových subjektů zaměříme sami tak, jak je tomu ve vyspělých státech světa,“ vysvětluje Marek Šedivý, prezident AVPO ČR, a pokračuje: „Dárci mají díky značce představu, které organizace správně hospodaří s darovanými prostředky a využívají je na deklarovaný účel. Máme výhodu, že naši hodnotitelé jsou odborníci na fungování neziskových organizací a prověřují tak nejen nakládání s financemi, ale zaměřují se rovněž na správu, řízení a transparentnost celé neziskovky."

AVPO ČR se při vytváření hodnocení spolehlivosti inspirovala v zahraničí, kde se podobná značka uděluje. Na její podobě spolupracuje s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), jejíž je členem a která sdružuje subjekty provádějící hodnocení spolehlivosti v dalších 16 zemích (např. Německo, Švýcarsko, Švédsko, USA, Kanada, Tchaj-wan). Podle zdrojů ICFO například v Nizozemsku organizace se značkou získaly z darů o pětinu víc peněz než ty bez označení.

Získat značku spolehlivosti není nic snadného
Nezisková organizace, která chce získat značku spolehlivosti v ČR, musí splnit daná kritéria. Už jen aby se mohla o značku ucházet, musí splňovat několik z nich. Musí existovat alespoň dva roky, mít webové stránky, získávat alespoň 10 % svých celkových zdrojů od soukromých dárců nebo v případě ročních výnosů nad 3 miliony korun dělat audit. Teprve když uvedené podmínky splňuje, začnou odborníci hodnotit, jestli naplňuje další standardy pro získání značky spolehlivosti. Na základě zpracovaného posudku rozhoduje o udělení značky nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti složená z uznávaných odborníků český neziskový sektor.

Doposud obdrželo značku spolehlivosti 7 organizací
Dejme dětem šanci o.p.s. (Praha), Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. (Praha), Lata – programy pro ohroženou mládež (Praha), MATURUS, o.p.s. (Praha), Na počátku, o.p.s. (Brno), Nadační fond J&T (Praha) a Pestrá společnost, o.p.s. (Praha) – to jsou organizace, které jsou již držiteli značky spolehlivosti.

„Věříme, že to pomůže při získávání finančních prostředků a že nás to představí jako organizaci, která je transparentní,“ slibuje si ředitelka brněnské obecně prospěšné společnosti Na počátku Eva Vondráková, která pomáhá těhotným ženám a matkám v nouzi.

Další úspěšný držitel, pražská organizace pro výcvik asistenčních psů Helppes, v tom vidí ještě něco jiného. „Je to pro nás i tak trochu závazek a hlavně motivace si značku udržet. Dostali jsme řadu doporučení a zpětnou vazbu od hodnotitelů co máme a hlavně nemáme v pořádku, a to zlepšit,“ říká Veronika Paldusová z Helppes – Centra výcviku psů pro postižené o.p.s.

Od loňského podzimu se do hodnocení zapojilo dalších dvanáct neziskovek. Díky finanční podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je pilotní hodnocení až do června 2015 pro zapojené organizace zdarma.

AVPO ČR značku představí v krajských městech po celé ČR
Od března do května 2015 navštíví Asociace veřejně prospěšných organizací ČR všechna krajská města České republiky a v rámci diskusních setkání představí značku spolehlivosti a její přínos pro neziskové organizace i jejich dárce z řad firem. První setkání proběhne 16. 3. 2015 v Praze.

Přehled a harmonogram návštěv

Datum a čas Město Místo setkání
16. března 2015,
10:00 - 12:00 Praha Hospodářská komora hl. m. Prahy, Nám. Franze Kafky 7, Praha 1
19. března 2015,
10:00 - 12:00 Jihlava Centrum multikulturního vzdělávání, Masarykovo nám. 34, Jihlava
19. března 2015,
15:00 - 17:00 Brno Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno
20. března 2015,
10:00 - 12:00 Zlín Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín
31. března 2015,
13:00 - 15:00 České Budějovice kavárna Horké vany, Česká 222, České Budějovice
9. dubna 2015,
9:30 - 11:30 Plzeň Café Restaurant Kačaba, Prokopova 17, Plzeň
9. dubna 2015,
14:00 - 16:00 Karlovy Vary Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary
15. dubna 2015,
10:00 - 12:00 Pardubice Café Apatyka, Pernštýnské náměstí 49, Pardubice
15. dubna 2015,
14:00 - 16:00 Hradec Králové Bistro u dvou přátel, Soukenická 55 - Pivovarské nám, Hradec Králové
17. dubna 2015,
9:00 - 11:00 Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc
17. dubna 2015,
14:00 - 16:00 Ostrava Národní klastrová asociace, U Tiskárny 616/9, Ostrava – Přívoz
20. května 2015,
9:30 - 11:30 Liberec Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec
20. května 2015,
14:00 - 16:00 Ústí n. Labem Fokus kafe, Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem
22. května 2015,
10:00 - 12:00 Praha Hotel Juliš, Václavské náměstí 782/22, Praha 1

Nevládní neziskové organizace
Neziskovky jsou subjekty vznikající za účelem veřejně prospěšné činnosti. Jsou jimi například spolky (původní občanská sdružení), ústavy, nadace a nadační fondy, organizace zřízené církví nebo obecně prospěšné společnosti. Z podstaty své existence jsou tyto subjekty za své konání odpovědné veřejnosti – svým členům, klientům a zejména svým dárcům.Připravil: rjancar
PC-politika.cz05.03.2015 22:24 417 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Novinky - video
v Administrace obsahu
167 8 Kvido
18-10-2018 17:17
Instalace na Ubuntu serveru
v PHP-Fusion 9.0
170 8 grootcz
11-10-2018 19:27
PHP 7 čeština
v PHP-Fusion 7
247 1 Kvido
28-09-2018 13:46
Vývoj - ako pokračuje
v PHP-Fusion 9.0.3
272 2 RobiNN
23-09-2018 13:37
FAQ chyba
v Administrace obsahu
200 1 RobiNN
23-09-2018 13:35
Blogs na HP [Vyřešeno]
v PHP-Fusion 9.0
248 2 Kvido
15-09-2018 17:12
Tenisový portál [Vyřešeno]
v Obecná diskuse
360 3 jany
08-09-2018 08:06
Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.
Shoutbox
Chcete-li odeslat zprávu, musíte se přihlásit.
Nebyly odeslány žádné zprávy.
Nejčtenější blogy