PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
GitHub
Přidejte kódy
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný
Demo
Testovat PHP-Fusion

Technologie

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti jednala v novém složení pod Radou vlády

Dne 7. 4. 2015 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR sešli již počtrnácté zástupci státní správy, obcí, ekologických sdružení a odborníků na společné schůzi Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog). Pracovní skupina se tak sešla poprvé od své transformace, kdy byla zřízena jako jeden z poradních a pracovních orgánů Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

Dne 7. 4. 2015 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR sešli již počtrnácté zástupci státní správy, obcí, ekologických sdružení a odborníků na společné schůzi Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog). Pracovní skupina se tak sešla poprvé od své transformace, kdy byla zřízena jako jeden z poradních a pracovních orgánů Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Jednání Pracovní skupiny pro dialog zahájil svým krátkým vystoupením ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Po následném vzájemném představení nově jmenovaných členů PS Dialog bylo přistoupeno k volbě předsedy, místopředsedy a legislativního experta voleného zástupci obcí. Předsedou Pracovní skupiny pro dialog byl prostou většinou všech přítomných členů PS Dialog v 1. kole veřejné volby zvolen Mgr. Karel Zrůbek, jeden ze zástupců obcí z lokality Březový potok. Místopředsedkyní byla zvolena paní Jana Nožičková, představitelka OS Zdravý domov Vysočina. Na post legislativního experta byl nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných zástupců obcí zvolen Mgr. Pavel Doucha (Frank Bold). Dalším bodem programu pak byla diskuse ohledně dlouhodobých cílů PS Dialog a její pracovní náplni pro rok 2015. Členové Pracovní skupiny tak navázali na předchozí jednání o otázkách posilování role obcí v procesu umisťování a budování hlubinného úložiště a s tím spojených změnách příslušných legislativních předpisů. Byly schváleny následující cíle PS Dialog: - Účast PS Dialog na přípravě zákona o hlubinném úložišti - Projednat kritéria pro výběr lokality pro HÚ - Projednat Koncepci nakládání s RAO a VJP a přispět ke kvalitní veřejné debatě o této otázce - Rozšíření nástrojů k informovanosti a kompenzacím na lokalitách - Navázání komunikace s institucemi ze zahraničí s podobným postavením jako má PS Dialog - Shromažďování a prezentace informací - Finanční zajištění těchto aktivit Pracovní skupina se rozhodla, že se v tomto pololetí sejde ještě dvakrát. Následně byl stanoven termín příští schůze PS Dialog a definovány základní body jejího programu.
Připravil: rjancar PC-politika.cz

16.04.2015 06:05 286 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
obrázky v news
v PHP - Fusion 9.0.3
10 0 Balin50
21-05-2018 12:12
Gist
v Administrace obsahu
58 2 Kvido
19-05-2018 07:12
Token
v PHP - Fusion 9.0.3
67 2 Balin50
18-05-2018 12:52
Chyba - DatabaseSetup.inc
v PHP - Fusion 9.0.3
57 3 RobiNN
17-05-2018 17:46
tagy vo fóre
v PHP - Fusion 9.0.3
48 0 Balin50
16-05-2018 19:42
Code v news [Vyřešeno]
v PHP - Fusion 9.0.3
87 5 RobiNN
16-05-2018 18:52