PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
GitHub
Přidejte kódy
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný
Demo
Testovat PHP-Fusion

Technologie

Skupina České dráhy je pořadatelem jubilejní Konference generálních ředitelů OSŽD

Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) je mezivládní organizace, kde členské státy zastupují ministerstva dopravy a národní železniční podniky. Pravidelně jednají na úrovni porady ministrů a Konference generálních ředitelů. Letošní, už 30. konferenci, hostí v Praze ve čtvrtek 23. dubna Skupina České dráhy.

Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) je mezivládní organizace, kde členské státy zastupují ministerstva dopravy a národní železniční podniky. Pravidelně jednají na úrovni porady ministrů a Konference generálních ředitelů. Letošní, už 30. konferenci, hostí v Praze ve čtvrtek 23. dubna Skupina České dráhy.

OSŽD má v soustavě mezinárodních dopravních organizací své místo, především vzhledem k rozvoji obchodních a dopravních vztahů Evropy a Asie. Tato skutečnost se odráží i v zájmu významných západních železničních společností, které se v posledních letech staly pozorovateli OSŽD (DB, SNCF). Kromě stálých členů, mezi které patří i Česká republika, se na činnosti podílejí také přidružené firmy, např. Siemens, Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) nebo OLTIS Group.

„Jednání konference umožňuje nahlížet na železnici v širším kontextu střední a východní Evropy a Asie. Spolupráce při řešení otázek týkajících se tvorby jednotné dopravní politiky v oblasti mezinárodní železniční dopravy je přínosem pro zvýšení konkurenční schopnosti železnice vůči ostatním druhům dopravy – silniční a námořní,“ uvedl předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek.

Konferenci generálních ředitelů hodlá využít i dceřiná společnost Českých drah, a.s., pro nákladní dopravu, ČD Cargo, a.s. „Účastníkům setkání chceme prezentovat možnosti využití kontejnerového terminálu a skladové haly v Lovosicích. O možnost spolupráce v této lokalitě již projevilo zájem několik subjektů z Číny,“ říká předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Ivan Bednárik. „Představíme také projekt ‚Fosforového vlaku‘, kterým je z Kazachstánu do České republiky v režii ČD Cargo dopravován nebezpečný bílý fosfor, a kde se nabízí zajímavé možnosti dalšího využití tohoto spoje k přepravám na a z východu.“

V pátek 24. dubna je pro účastníky připravena návštěva Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního ve Velimi. VUZ zde provozuje především dva zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným pracovištím a svým technickým a technologickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek.

„Spolupráce s partnerskými železnicemi i dalšími organizacemi OSŽD si velice vážíme a usilujeme o její další prohloubení a rozšíření,“ potvrzuje předseda představenstva a generální ředitel VUZ Antonín Blažek. „V tomto ohledu se kromě testování drážních vozidel na zkušebních okruzích jedná především o zkoušky jejich komponentů, jako jsou např. železniční podvozky, kola, nápravy, ložiska nebo také prvky železniční infrastruktury. Významnou oblastí je rovněž jejich posuzování a certifikace z hlediska splnění požadavků technických specifikací interoperability, evropských norem, popř. dalších standardů a předpisů. Dlouhodobě dobrou spolupráci v tomto směru již máme s Ukrajinou, Bulharskem, Polskem, Ruskou federací a jednáme o možnostech obdobné spolupráce s Kazachstánem, Běloruskem, Čínou i dalšími členy OSŽD.

Činnost OSŽD se zaměřuje také na zdokonalování mezinárodního přepravního práva, odúčtování výkonů, spolupráci při řešení otázek spojených s ekonomickými, informačními, vědecko-technickými a ekologickými aspekty železniční dopravy nebo spolupráci s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti železniční dopravy včetně kombinované dopravy. Jedním z nejdůležitějších směrů činnosti OSŽD je přepravní právo a technická standardizace infrastruktury a vozidlového parku.

V době vzniku OSŽD v roce 1956 činila provozní délka všech železničních tratí členských států OSŽD přibližně 227 000 km, dnes je to 280 000 km. Ročně se po nich přepraví 5,4 miliardy tun zboží a 4,6 miliardy cestujících.
Mgr. Radka PistoriusováPřipravil: rjancar
PC-politika.cz21.04.2015 06:11 261 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
obrázky v news
v PHP - Fusion 9.0.3
10 0 Balin50
21-05-2018 12:12
Gist
v Administrace obsahu
58 2 Kvido
19-05-2018 07:12
Token
v PHP - Fusion 9.0.3
67 2 Balin50
18-05-2018 12:52
Chyba - DatabaseSetup.inc
v PHP - Fusion 9.0.3
57 3 RobiNN
17-05-2018 17:46
tagy vo fóre
v PHP - Fusion 9.0.3
48 0 Balin50
16-05-2018 19:42
Code v news [Vyřešeno]
v PHP - Fusion 9.0.3
87 5 RobiNN
16-05-2018 18:52