PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
GitHub
Přidejte kódy
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný
Demo
Testovat PHP-Fusion

Technologie

Ocelářství oživuje a do veřejných rozpočtů přináší 15 mld. Kč ročně

Situace v evropském a českém ocelářství pokračuje v pozitivním trendu, který začal v roce 2013. V loňském roce se v České republice vyrobilo nejvíc surového železa od roku 2008 a produkce surové oceli vzrostla o 3,6 procent oproti roku 2013. Na úroveň před krizí se sice české ocelářství nevrátí, ale očekává se mírné zlepšení i v příštích letech.

Situace v evropském a českém ocelářství pokračuje v pozitivním trendu, který začal v roce 2013. V loňském roce se v České republice vyrobilo nejvíc surového železa od roku 2008 a produkce surové oceli vzrostla o 3,6 procent oproti roku 2013. Na úroveň před krizí se sice české ocelářství nevrátí, ale očekává se mírné zlepšení i v příštích letech. Obor, který do českých veřejných rozpočtů přispívá 15 miliardami korun ročně, by však potřeboval příhodnější podmínky, aby byl ve světě konkurenceschopný. Vyplývá to z predikce vývoje hutnictví pro roky 2015 až 2020, kterou dnes na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR představil Odvětvového svazu Hutnictví železa.

Rok 2014 pro českou ekonomiku znamenal růst, když HDP byl vyšší o 2 % než v roce 2013. Oživení se projevilo i na reálné spotřebě oceli, která v loňském roce stoupala v každém čtvrtletí a za celý rok 2014 se zvýšila o 1,9 %. V roce 2015 očekává Hutnictví železa její další růst. Dle input-output analýzy dat z roku 2013 od VŠE v Praze navíc 10% růst oboru hutnictví znamená 1% růst české ekonomiky. Ačkoli trh jde oživení v Evropě a České republice naproti, existují naopak faktory, které významně komplikují udržení konkurenceschopnosti českých hutníků ve světovém měřítku.

Je třeba nezatěžovat podniky nerealistickou ekologickou legislativou. Veškeré ekologické normy představují vážné ohrožení ocelářství. „Neměli bychom připustit legislativu, která nepostihuje všechny zdroje znečištění, je diskriminační vůči průmyslovým odvětvím nebo která dále zvyšuje daně a ekologické poplatky,“ říká Jaroslav Raab, výkonný ředitel Odvětvového svazu Hutnictví železa. Již nyní platí v Moravskoslezském kraji, srdci českého průmyslu, jedny z nejpřísnějších ekologických limitů v Evropské unii.

Také nepříznivý vývoj cen energií nevyhnutelně dopadá na konkurenceschopnost českého ocelářství. Podniky sice snižují energetickou náročnost, ale stále se zvyšujícím cenám energií stačit nemohou, což negativně ovlivňuje jejich rentabilitu a schopnost investovat do nejmodernějších technologií. Růstem podílu obnovitelných zdrojů se navíc cena elektrické energie bude pravděpodobně ještě zvyšovat. „Ceny elektrické energie jsou pro průmyslové podniky v EU více než dvakrát vyšší než v USA a nadále budou stoupat,“ dodává Raab.

Klíčové pro životaschopnost oboru budou samozřejmě věda a výzkum nebo technické vzdělávání. Kromě toho budoucnost ovlivní i schopnost podniků využívat recyklace odpadních produktů při výrobě. Podíl ocelového šrotu na výrobě oceli se v ČR dlouhodobě drží nad 41 %, ale v loňském roce byl na nejnižší hodnotě od roku 2001, s výjimkou roku 2009. Schopnost využívat ocelový a litinový odpad ve výrobě závisí na struktuře výrobních agregátů, technologii výroby nebo nákupní ceně a bude ovlivňovat efektivitu produkce.

Celosvětová produkce se na rozdíl od té české vrátila na předkrizovou úroveň z roku 2008 již v roce 2010, táhly ji však především asijské země. „I přes opatrný optimismus a očekávaná další zlepšení v České republice nečekáme obnovení na úroveň výroby před vypuknutím krize. Globální produkci po krizi táhne především Čína, jejíž rapidní růst z posledních let se však loni zpomalil na 0,1 %,“ uzavírá Raab.

Zajímavá čísla z predikce 2014–2020
2% meziroční růst HDP ČR (mezi roky 2014 a 2013)
350 tisíc kvalifikovaných pracovníků v hutním průmyslu EU
59,1% souhrnný nárůst výroby oceli v Číně od roku 2007 do roku 2012, ale loni jen 0,1 %
103 miliard Kč investovaly hutní společnosti od roku 1993 do ekologizace a modernizace, z toho 15,5 miliardy korun v letech 2010 až 2014
92% pokles emisí tuhých znečišťujících látek z hutí od roku 1993
57% pokles produkce odpadů od roku 1993
Výroba oceli v roce 2014:
• 822,7 milionu tun v Číně
• 169,3 milionu tun v EU-28
• 5,4 milionu tun v ČR
Připravil: rjancar
PC-politika.cz

25.05.2015 00:02 205 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
obrázky v news
v PHP - Fusion 9.0.3
25 0 Balin50
21-05-2018 12:12
Gist
v Administrace obsahu
68 2 Kvido
19-05-2018 07:12
Token
v PHP - Fusion 9.0.3
77 2 Balin50
18-05-2018 12:52
Chyba - DatabaseSetup.inc
v PHP - Fusion 9.0.3
61 3 RobiNN
17-05-2018 17:46
tagy vo fóre
v PHP - Fusion 9.0.3
51 0 Balin50
16-05-2018 19:42
Code v news [Vyřešeno]
v PHP - Fusion 9.0.3
93 5 RobiNN
16-05-2018 18:52