PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný

Technologie

Omluva prezidenta za výrok k Peroutkovi by byla vytržením ze souvislostí

Náš pan prezident - Miloš Zeman - v lednu na letošním pražském fóru k holocaustu hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu. Podle prezidenta, range'>jeden z nejvýznamnějších českých prvorepublikových novinářů - Ferdinand Peroutka - uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem "Hitler je gentleman". Článek, který podle odborníků Peroutka nikdy nenapsal, se posléze Hradu nepodařilo dohledat. Pan prezident Zeman zřejmě přisoudil titulek článku jinému autorovi. Přesto by se prezident neměl za svůj názor, že Peroutka byl k hitlerovskému Německu loajální, omlouvat vnučce Peroutky, paní Kaslové.

Náš pan prezident - Miloš Zeman - v lednu na letošním pražském fóru k holocaustu hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu. Podle prezidenta, range'>jeden z nejvýznamnějších českých prvorepublikových novinářů - Ferdinand Peroutka - uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem "Hitler je gentleman". Článek, který podle odborníků Peroutka nikdy nenapsal, se posléze Hradu nepodařilo dohledat. Pan prezident Zeman zřejmě přisoudil titulek článku jinému autorovi. Přesto by se prezident neměl za svůj názor, že Peroutka byl k hitlerovskému Německu loajální, omlouvat vnučce Peroutky, paní Kaslové.

Došlo by k vytržení a zamlčování souvisejících faktů! Měli bychom konečně vyslovit celou pravdu o empatii Perouty k Hitlerovi a nacistům vůbec. Potvrzuje to oslavná stať na Hitlera v článku „Dynamický život“ z 26. dubna 1939. Stalo se tak ve velmi těžké době. Peroutka podlehl, pro nás tehdy nepředstavitelným tlakům a tehdejší německé eufórii, a lidsky selhal. Zakrývat tento omyl Peroutky, znamená falšovat Československé a potažmo České dějiny!

Jak to je s gentlemanem

Vnučka po Ferdinandu Peroutkovi, paní Kaslová, v dubnu kvůli výrokům prezidenta Zemana žalovala stát. Domáhá se omluvy hlavy státu. K tomu jsou pozoruhodné indicie Ústavu pro českou literaturu, který k hledání údajného článku Ferdinanda Peroutky "Hitler je gentleman", na němž trvá prezident Miloš Zeman, informoval na svém facebookovém profilu 09.05.2015 média: Při práci na aktualizaci hesla Ferdinanda Peroutky jsme narazili na článek Jana Drdy otištěný v Literárních novinách z roku 1958 (číslo 9, strana 7), ve kterém si Drda vyřizuje účty nejen s Peroutkou, ale i se svým předválečným zaměstnavatelem Jaroslavem Stránským, uvedl ústav. Podle odborníků z ústavu tehdy neoznačil Peroutka za gentlemana Hitlera, ale německého velvyslance v Praze. S nímž byl mimochodem v dobrém kontaktu (?).

Přiznejme, si!

Obecným názorem historiků je, že Beranova vláda (po odchodu Beneše) se určitým způsobem podbízela do přízně nacistického Německa. Zda to dělala z taktických důvodů, či z přesvědčení, to zřejmě už historici nezjistí. Nepochybným faktem však je, že Beranova vláda vytvářela pro českou veřejnost kladný obraz říšského Německa, které prý bude vůči zbytkovému Československu korektní. Bohužel, v tomto smyslu publikoval Peroutka své politické komentáře z druhé republiky i z prvních měsíců protektorátu. Po vzniku protektorátu se Peroutka nepochybvně přiklonil k autoritářskému totalitnímu politickému systém v rámci Velkoněmecké říše. V Lidových novinách 23. 7. 1939 napsal pochlebovačný text, že chceme-li vycházet s Německem, které je svým systémem totalitní, my také musíme být totalitní.

Floskule v článku Dynamický život

Nechci Ferdinandovi Peroutkovi křivdit, avšak některé jeho názory jsou nepřijatelné. Třeba, že "za Mnichov je vinen celý český národ". O vině Německa přitom nenapsal ve spojitosti s mnichovským diktátem vůbec nic. Nejvíce rozporuplný je snad článek Dynamický život: (http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1939/1939_26_4.pdf). Na začátku článku je Peroutka k Německé Říši, připusťme, částečně kritický: "Německý nacionální socialismus neuznává neprostupnost národních těles; nikdo nemůže být Čechem a Němcem zároveň, z čehož vyplývá, že i když by národy mohly mít společné státní představitelé, nemohou mít společné hrdiny..." Avšak v dalších větách vynáší Německou říši "... Metódy, jež německý Vůdce pro svůj národ zvolil, odpovídají obrovským silám tohoto národa". Píše o osmdesatimiliónovém německém národu a dodává, že osmimilionový český národ se musí držet zpátky. Jinými slovy většina může ujařmovat menšinu a dokonce ji vyvražďovat, vyjádřil tímto Peroutka, aniž to domyslel.

Ve zmíněném článku je Peroutka k Hitlerovi a nacistům vstřícný. Ztotožňuje s nacistickým vůdcem Hitlerem a nacismem celý německý národ. Přitom o demokratickém Německu, zahnaném do exilu a koncentračních táborů nepíše. V oslavné pasáži na Hitlera papouškuje floskule nacistické propagandy. Píše, že A. Hitler „mluví jako Němec, myslí jako Němec, jedná jako Němec“. Přebírá i nacistický slogan, že Německo je Hitler a Hitler je Německo. Proboha!!! Hitler prý podle Peroutky přinesl německému národu „pronikavé úspěchy“ a proto není větší hrdina v německé síni slávy než Hitler. Německý diktátor se stává vůdcem nejen Němců, ale i ostatních národů – tato slova Peroutka adresuje české veřejnosti 26. dubna 1939, v době, kdy už jsme byli okupováni a bylo zřejmé, co je nacismus s jeho koncentračními tábory. To, jakoby Peroutka neviděl???!!! Tyto flosklule a časté protinárodní mluvy v jeho článcích nelze Peroutkovi odpustit.

Uměl se ale i vzepřít!

Peroutka údajně musel psát články na úřední pokyn, který sloužil Velké říši. Takový článek měl za úkol napsat k Hitlerovým padesátinám. Jeho článek tehdy upravovali další redaktoři, a proto se zřejmě stalo, že má tento článek dvě protikladné roviny. V úvodu článku je autor Peroutka loajální k nové situaci ve střední Evropě související s příchodem nacismu, které nelze nijak ovlivnit. Ve druhé části článku se však Peroutka proti německému Vůdci vymezuje. Vezmeme-li v úvahu, že celé Česko bylo tehdy již obsazeno okupanty a proběhla první velká zatýkací razie, pak soudný čtenář jistě uzná, že v tomto článku prokázal Peroutka dosud nebývalou odvahu. Nazývat věci pravými jmény.

Příkladů o loajalitě je ovšem hodně

Přesto textů o obdivu k nacismu je v Peroutkově díle poměrně hodně. Třeba to, jak se stavěl k vyhlášení protektorátu Němci dne 16. března 1939 v Praze. Jak známo stalo se tak bez účasti českých právníků a politiků. Ferdinand Peroutka nacistické vyhlášení protektorátu pojmenoval neskutečně - „Naše ústava“ (viz. Přítomnost 5. 4. 1939). Diktát totalitní mocnosti po vojenském vpádu, tudíž pakt okupantů, pojmenuje český novinář Peroutka Československou ústavou! Stvořil tak naprosto degradující a scestnou argumentaci.

Nadbíhaním německé říši je možno označit také článek v Přítomnosti "Hitler po lidské stránce", jehož otištění samozřejmě zařídil Peroutka jako šéfredaktor. Generacím, které pro hrůzy holocaustu prakticky přestaly používat jméno Adolf Hitler, musí takový název znít přinejmenším nepatřičně. Se znalostí nacistických brutalit se bezděky dere na mysl jakkoli iracionální otázka: Copak Hitler měl nějakou »lidskou« stránku? Ptá se při hodnocení Peroutky server ABChistory.cz .

Rovněž poslední Peroutkův článek v Lidových novinách (27. 8. 1939), který byl zalomen do sloupce vedle článku říšského protektora s názvem „Výstraha“, je skandální. Peroutka v něm varuje české obyvatelstvo před dosavadními nepokoji a projevy odporu. Český novinář Peroutka tak vlastně podporuje protektora. Článek s názvem „Povinnost je jasná“, varuje tehdejší českou veřejnost před jakýmkoli odporem a vyzývá naše obyvatelstvo, aby si uvědomilo realitu a věnovalo se pouze práci...

Bylo známou věcí, že Ferdinand Peroutka měl ambici se stát novodobým českým Karlem Havlíčkem, ale nestal se jím. Karel Havlíček se totiž nikdy nenechal tak ujařmit a ponížit, aby nevystoupil nesmlouvavě proti nesvobodnému systému. Naproti tomu české úsilí za změnu reality vůči nacismu pokládal Peroutka za bludné unikání od skutečnosti. Odboj neuznával a bral ho jako určitou formu romantismu, která se marně zpěčuje proti skutečnosti, proti realitě. Do detailů šel historik Milan Otáhal v samizdatové studii „Peroutka, muž přítomnosti“. Otáhal tvrdí, že první mediální prominent Peroutka, jimž se stal za velkých osobních obětí a námahy, přistupoval ke světu a jeho změnám jako realista. Peroutka soudil, že pro nás je důležité to, co je – realita. A projevem mužnosti je, že se s tím vyrovnáme a tu realitu přijmeme. Přitom Josef Čapek šel v tomto hodnocení ještě dále. „Reálné přizpůsobení se poměrům“ spojoval s „bezcharakterností, licoměrným prospěchářstvím, lstí a lží“.

Resumé

Podle mě (nejsem historik, ale mám právo na názor), obsahují Peroutkovy články, bohužel, časté nereálné a nepodložené konotace, že nacistické Německo k nám bude mít čestný a korektní vztah, že ocení naši loajalitu. Skutečně neprozíravé a doslova životu nebezpečné, bylo Peroutkové nabádání, že nám z poměru s nacistickou mocností dokonce poplynou nějaké výhody (Nový poměr k Německu, Přítomnost 29. 12. 1938) . Tady Peroutka vůbec neprohlédl, že Hitler nebude naši druhou republiku trpět. Jako politický komentátor vykolejil, tak, že je to až nepochopitelné! Peroutka přece musel číst a vidět tehdejší nacistickou propagandu, která hlásala, že z rasových hledisek a geopolitických nároků jsme pro třetí říši jako partneři a spojenci, a to i v podřízeném postavení, naprosto nepřijatelní. Na to vůbec nereagoval a přešel to mlčením...

Peroutka byl proto nejen novinář, avšak též balancující ideolog. Pročetl jsem mnohé jeho statě a mám dojem, že psal tak, aby ho nastupující Velkoněmecká totalita nechala publikovat... Stejně mu to nebylo nic platné, nacisté zakázali vydávání Přítomnosti a Peroutka byl uvězněn. Proto je nutné se pozastavit nad tím, že se jeho fankluby snaží udělat z Peroutky neohroženého hrdinu bez poskvrnky, bez pochybností. Peroutka opravdu nebyl idol, ale ideolog. Jednoznačně hitlerovskému Německu nepochleboval, dokázal napsat i diplomatickou kritiku na Velkoněmeckou říši. Proto bychom ho neměli zatracovat, nýbrž spravedlivě osvětlit, zejména jeho postoje v okupovaném Česku.

Tudíž, jednostranná omluva Hradu (dle protokolu) za výrok prezidenta Miloše Zemana o Peroutkovi, ztrácí na významu. Peroutka byl obecně k Velkoněmecké řiši skutečně loajální. Bez toho zda výrok Hitler je gentleman napsal (jak tvrdí Zeman) či nikoli. Rovněž vnučka F. Peroutky by neměla omluvu prezidenta, potažmo Hradu, požadovat. Nýbrž zohlednit, že její děda, jako novinář, při svém psaní v Přítomnosti a Lidových novinách za protektorátu prostě umně kličkoval, a tak se vlastně přikláněl na různé strany. Jak by se asi zachoval v době hitlerovského diktátu každý z nás?Autor: Květoslav (Kvido) Vícha
PC-politika.cz
Zdroj: Internet


16.08.2015 00:02 659 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Vývoj - ako pokračuje
v PHP-Fusion 9.0.3
93 2 RobiNN
23-09-2018 13:37
FAQ chyba
v Administrace obsahu
43 1 RobiNN
23-09-2018 13:35
Blogs na HP [Vyřešeno]
v PHP-Fusion 9.0
95 2 Kvido
15-09-2018 17:12
Tenisový portál [Vyřešeno]
v Obecná diskuse
184 3 jany
08-09-2018 08:06
Prihlásenie [Vyřešeno]
v Administrace systému
166 7 Balin50
05-09-2018 15:36
FAQ formátovanie [Vyřešeno]
v Administrace obsahu
238 8 RobiNN
05-09-2018 15:09
Token [Vyřešeno]
v Administrace systému
177 1 RobiNN
05-09-2018 15:05
Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.
Shoutbox
Chcete-li odeslat zprávu, musíte se přihlásit.
Kvido
před 20 dny
Jj. Zbytečné moc ne, pač tu u jejich reg. e-mailem nepustím zahraniční, nejčastěji ru., com., org.
RobiNN
před 20 dny
Kvido spammerov musíš vymazať a zablokovať ich IP. Inak je to zbytočne.
Kvido
před 21 dnem
Protože se ve Fóru objevilo několik SPAMů, je nyní registrace nových členů zapnuta přes e-mail a povolení hlavního administratora.
RobiNN
před 1 měsícem
4 témy sú v základnej inštalácii (na 4. téme robím) Ďalšie sú tu https://github.co...ion/Themes a tu https://github.co...ion-Themes
F
před 1 měsícem
Kdy bude více vzhledů, módů a všeho možného do php fusion 9? :-)