PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný

Technologie

DPP pokračuje v modernizacích tramvajových tratí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v průběhu letních měsíců v modernizaci pražských tramvajových tratí. Před původně plánovaným termínem bude dokončena rekonstrukce trati v ulici Na Zlíchově, se kterou souvisela výluka v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. Trať se otevře o celé dva týdny dříve – od ukončení denního provozu v pátek 14. srpna 2015.


Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v průběhu letních měsíců v modernizaci pražských tramvajových tratí. Před původně plánovaným termínem bude dokončena rekonstrukce trati v ulici Na Zlíchově, se kterou souvisela výluka v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. Trať se otevře o celé dva týdny dříve – od ukončení denního provozu v pátek 14. srpna 2015.

V hlavním městě DPP rekonstruuje, opravuje nebo plánuje rekonstruovat během letošní stavební sezóny ještě několik dalších úseků tramvajových tratí. S nimi budou spojené také některé uzavírky. „Při všech rekonstrukcích a dopravních stavbách, které znamenají omezení pro Pražany, se snažím apelovat na maximální urychlení prací, samozřejmě ale ne na úkor kvality provedení. Jsem moc rád, že u velmi důležité rekonstrukce na Zlíchově se to povedlo,“ ocenil náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).
„Modernizace tramvajových tratí provádíme tradičně v průběhu letních měsíců, kdy klesá tramvajový i automobilový provoz. V letošním roce máme navíc poslední možnost dočerpat finanční prostředky z Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, a proto intenzivní stavební ruch bude pokračovat i na podzim. Cestujícím se omlouváme za případné komplikace s rekonstrukcemi spojené,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP a dodal: „Pro cestující je vždy příjemné se dozvědět, že uzavírka na jimi využívaném úseku skončí dříve, než bylo původně plánováno. V ulici Na Zlíchově se sešla řada pozitivních faktorů – zvládli jsme rychle veškeré zemní práce, k tomu se přidalo počasí s minimem srážek vykoupené velmi vysokými teplotami. Vyzdvihnout bych také chtěl velmi vstřícný přístup Prahy 5 při projednávání nezbytných dopravních opatření, stejně jako pracovní úsilí zaměstnanců Dopravního podniku, kteří práce prováděli.“
Dokončené rekonstrukce a opravy
1. RTT Evropská II
V sobotu 8. srpna 2015 byla po 7 týdnech prací znovuzprovozněna tramvajová trať v Evropské ulici. Práce se prováděly mezi zastávkami Thákurova (včetně) a Bořislavka (mimo) Většina trati je zatravněná, prostory zastávek jsou zaasfaltovány. Všechny zastávky jsou bezbariérové. Navržena je k financování z fondů EU, z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

2. RTT Na Zlíchově + havarijní oprava TT v Nádražní ulici
Dlouholetou snahou DPP je zrekonstruovat celý úsek od Smíchovského nádraží do Hlubočep, nicméně debata o způsobu trasování trati v Nádražní ulici zatím nebyla uzavřena, a proto bylo třeba velmi zchátralou trať podrobit již čtvrté rozsáhlé havarijní opravě, aby bylo možno zajistit bezpečný provoz tramvajové dráhy. Alespoň ulici Na Zlíchově se však podařilo celkově zrekonstruovat, neboť tam byla mezi dotčenými orgány shoda. Ulice Na Zlíchově má tedy nově asfaltový zákryt kolejí, byly odstraněny provozně velmi nevýhodné protioblouky u kamenictví v Hlubočepech. Technická správa komunikací realizuje bezbariérové zastávky Zlíchov, takže i v této oblasti dojde k pokroku.
Probíhající rekonstrukce a opravy

3. RTT Vozovna Střešovice – Sídliště Petřiny
Až do 31. října 2015 bude probíhat kompletní rekonstrukce trati v ulicích Střešovická a Na Petřinách. Všechny zastávky v úseku budou poté plně bezbariérové. U stanice metra Petřiny bude zřízena společná zastávka pro autobusy i tramvaje. Větší část trati bude poté se zatravněným povrchem. Navržena je k financování z fondů EU, z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V důsledku rekonstrukce jsou změněny trasy tramvajových linek č. 1, 5, 8, 18, 20 a 56. Linky č. 1, 18 a 56 jezdí k Nádraží Podbaba, linky č. 5 a 20 jsou nadále (vyjma termínu 15. až 19. srpna) zkráceny na Malostranskou a vzájemně spojeny. Linka č. 8 kompenzuje chybějící linku č. 20 na Evropské ulici. Po celou dobu výluky bude v nepřetržitém provozu v trase Hradčanská – Vozovna Střešovice – Sídliště Petřiny zavedena náhradní autobusová doprava X1.

4. RTT Bělehradská (Bruselská – Otakarova)
Již k začátku prázdninového provozu byl obnoven provoz linky č. 11 v části Bělehradské ulice, linka byla tehdy prodloužena z I. P. Pavlova přes Bruselskou (která je díky souběžné akci TSK již plně bezbariérová) na Zvonařku. Z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci tramvajové trati, inženýrských sítí, vozovek, chodníků a mostu přes Botič bude až do listopadu nadále přerušen provoz v úseku Bruselská – Otakarova. Proto i nadále platí, že jsou zrušeny linky č. 4 a 13, změněna trasa linky č. 56 a zavedena zvláštní tramvajová linka č. 31 v úseku Spojovací – Náměstí bratří Synků. Náhradní autobusová doprava X11 Otakarova – Pod Karlovem – Otakarova se prozatím nemění. Linky č. 6 a 24 se v oblasti Vršovic a Spořilova nemění, jsou a budou však zasaženy akcemi v oblasti centra (viz dále).


5. Výměna kolejového trojúhelníku Na Poříčí (tj. 1. etapa)
V současnosti probíhá výměna kolejového trojúhelníku na křižovatce ulic Na Poříčí a Havlíčkova. První etapa prací způsobila výluku v ulici Na Poříčí, v úseku mezi křižovatkami Těšnov a Havlíčkova. Obousměrně bude ulice Na Poříčí pro provoz tramvají uzavřena do ukončení denního provozu v pátek 14. srpna. Linky č. 3, 8, 24 a 52 jsou vedeny po objízdných trasách. Z důvodu této výluky je zavedena zvláštní linka číslo 33 v úseku Nádraží Braník – Myslíkova – Karlovo náměstí – Nádraží Braník.

Plánované rekonstrukce a opravy
6. Výměna kolejového trojúhelníku Havlíčkova (tj. 2. etapa)
Na uzavírku tramvajové trati v ulici Na Poříčí plynule naváže výměna konstrukce trojúhelníku ve směru do Havlíčkovy ulice u křižovatky s ulicí Na Poříčí. Z tohoto důvodu bude ve dnech 15. – 19. srpna obousměrně přerušen provoz tramvají v ulicích Havlíčkova a Dlážděná. V jejím důsledku dojde ke změně trasy linek č. 3, 5, 6, 20, 24, 26 a nočních linek č. 51, 52, 54 a 56. Odkloněna bude také nostalgická linka č. 91. Pro oba směry bude mezi zastávkami Jindřišská a Hlavní nádraží zřízena zastávka Senovážné náměstí u křižovatky Senovážného náměstí s ulicí Dlážděnou. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X3 v trase Florenc – Masarykovo nádraží – Senovážné náměstí. Pro noční autobusové linky č. 504 a 509 bude v obou směrech zrušena zastávka Bílá Labuť v ulici Na Poříčí, naopak některé dočasné zastávky budou přidány trasám nočních linek č. 505 a 511.

7. Výměna kolejového trojúhelníku Na Poříčí + oprava tratě v Revoluční ulici
Následně dojde od středy 19. srpna do neděle 6. září k obousměrnému přerušení provozu tramvají od křižovatky Na Poříčí x Havlíčkova až po Štefánikův most. Změny se dotknou trasy linek tramvají č. 5, 6, 8, 20, 24, 26, 51, 54, 56 a autobusů č. 194, 207, 505 a 511. Ve vyloučeném úseku nebude zavedena náhradní autobusová doprava. Provedena bude výměna poslední části kolejového trojúhelníku v křižovatce Na Poříčí – Havlíčkova, půjde o část od Náměstí Republiky. Zároveň dojde k celkové opravě TT v Revoluční ulici. Úsek nebude rekonstruován, pouze opraven ve stávajících technologiích. Příprava rekonstrukce v tomto úseku bude totiž vyžadovat ještě mnoho času, zejména pak bude třeba dořešit problematiku stavby kolektoru v této lokalitě.

8. RTT Plzeňská II
Od 15. srpna do 17. října 2015 bude z důvodu rekonstrukce tramvajové trati v Plzeňské ulici obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl – Kavalírka. Dojde ke změnám tras linek č. 9, 10, 16, 58 a 59, které pojedou ke Smíchovskému nádraží, ev. na Barrandov či do Hlubočep. Linky č. 4 a 14 i nadále nebudou v provozu. V úseku Sídliště Řepy – Kavalírka bude zavedená zvláštní tramvajová linka č. 39 a v úseku Na Knížecí – Kotlářka náhradní autobusová doprava X9. V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X58 v celé trase Na Knížecí – Sídliště Řepy. Dojde také k prodloužení autobusové linky č. 123, která pojede navíc z Kavalírky do zastávky Na Knížecí. Výrazně bude posílen provoz linky č. 180 v úseku Sídliště Řepy – Vypich, protože nové metro linky A k Nemocnici Motol bude využito jako náhradní doprava. Připomínáme i možnost využít pro spojení z Anděla (ze zastávky Na Knížecí) do Řep železniční linku S65, kde platí plně tarif Pražské integrované dopravy.
Letošní rekonstrukce navazuje na rozsáhlou rekonstrukci provedenou v roce 2010. Po skončení této rekonstrukce již tedy bude zrekonstruovaná celá řepská radiála. Rekonstruovaná trať bude zakryta asfaltovým povrchem a všechny zastávky budou plně bezbariérové. Navržena je k financování z fondů EU, z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

9. RTT Vršovická
Na základě četných dotazů sdělujeme, že DPP počítá v letošním roce se zahájením prací i na akci RTT Vršovická. V praxi počítáme s provedením jedné etapy prací v říjnu a listopadu. V současné době probíhá vyhodnocování podaných nabídek.

Kompletní informace o probíhajících rekonstrukcích a s nimi souvisejících dopravních opatřeních naleznete na http://www.dpp.cz/letni-mesice-ve-znameni-modernizace-tramvajovych-trati/.
Připravil: rjancar
PC-politika.cz
Zdroj: Internet


18.08.2015 06:39 192 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Novinky - video
v Administrace obsahu
167 8 Kvido
18-10-2018 17:17
Instalace na Ubuntu serveru
v PHP-Fusion 9.0
170 8 grootcz
11-10-2018 19:27
PHP 7 čeština
v PHP-Fusion 7
247 1 Kvido
28-09-2018 13:46
Vývoj - ako pokračuje
v PHP-Fusion 9.0.3
272 2 RobiNN
23-09-2018 13:37
FAQ chyba
v Administrace obsahu
201 1 RobiNN
23-09-2018 13:35
Blogs na HP [Vyřešeno]
v PHP-Fusion 9.0
250 2 Kvido
15-09-2018 17:12
Tenisový portál [Vyřešeno]
v Obecná diskuse
362 3 jany
08-09-2018 08:06
Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.
Shoutbox
Chcete-li odeslat zprávu, musíte se přihlásit.
Nebyly odeslány žádné zprávy.
Nejčtenější blogy