PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný

Technologie

DPP zohlední připomínky občanů Prahy 6 k výstavbě tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal 30. července 2015 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) k záměru výstavby tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská. Při plánování trasy investor zohlední připomínky obyvatel i městské části Praha 6.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal 30. července 2015 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) k záměru výstavby tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská. Při plánování trasy investor zohlední připomínky obyvatel i městské části Praha 6.

Plánování a výstavba nových tramvajových tratí v hlavním městě je prioritou současného vedení města. „Tramvajová doprava je ekologická a její další rozšiřování je zcela v souladu s energetickou koncepcí EU zaměřenou na výrazné zvyšování podílu elektřiny v dopravě. Samozřejmě je ale nutné nové tratě plánovat a stavět tak, aby byly v souladu s potřebami městských částí a jejich obyvatel. Proto se snažíme s vedením Prahy 6 intenzivně komunikovat a shodnout se na ideálním řešení,“ konstatoval náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

DPP zajistil v roce 2013 zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, potřebné pro výstavbu trati. Záměr byl navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání tramvajové trati a ve dvou variantách výhledového dopravního řešení pro automobilovou dopravu.

Varianta 1 předpokládala přerušení individuální automobilové dopravy v ulici Vlastině a zřízení nové světelně řízené křižovatky ulic U Silnice – Evropská a nové křižovatky ulic Radistů – Evropská. Ve variantě 2 byla křižovatka Evropská – U Silnice redukována na odbočení ve směru do centra a ulice Vlastina měla být plně průjezdná ve směru z centra.

Ve stanovisku Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy je konstatováno, že záměr při realizaci navržených opatření životní prostředí prakticky neovlivní. Obě varianty jsou z hlediska životního prostředí rovnocenné a přijatelné.

Obě varianty výhledového dopravního řešení pro automobilovou dopravu vyvolaly připomínky ze strany obyvatel Prahy 6 a vedení Městské části Praha 6. Investor stavby DPP se všemi připomínkami, které vzešly v průběhu procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí, zodpovědně zabývá a zohlední je ve výsledném upraveném návrhu stavby. Jedná se především o řešení náhrady rušených parkovacích stání ve spolupráci s odpovědnými orgány samosprávy, což je také jedna z podmínek závazného stanoviska EIA. Dále bude upraveno výhledové dopravní řešení, kdy již nebude navrhována nová křižovatka ulic U Silnice – Evropská a bude zachována plná průjezdnost ulice Vlastina pro veškerou dopravu.

„V současnosti probíhají práce na úpravě návrhu řešení, aby v dohledné době mohl být představen veřejnosti a dotčeným orgánům státní správy a samosprávy. Nutné je i provést aktualizaci současného stavu dopravních poměrů, které se po otevření nového metra V.A výrazně změnily,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

DPP v letním období realizuje zvýšený počet modernizací tramvajových tratí z důvodu blížícího se termínu pro vyčerpání dotací z fondů EU. V průběhu srpna již byly zrekonstruovány tramvajové tratě v Evropské ulici a na Zlíchově. Aktuálně probíhají modernizace tratí v Bělehradské ulici, v ulici Na Poříčí, v úseku Střešovické ulice směrem na Petřiny a také druhá fáze rekonstrukce tratí v Plzeňské ulici. Zde je od 15. srpna do 17. října 2015 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl – Kavalírka.

Rekonstrukce v Plzeňské ulici navazuje na rozsáhlou modernizaci provedenou v roce 2010 a po jejím dokončení bude opravena tramvajová trať v úseku celé řepské radiály. Rekonstruovaná trať bude zakryta asfaltovým povrchem a všechny zastávky budou plně bezbariérové. Navržena je k financování z fondů EU, z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
Připravil: rjancar
PC-politika.cz
Zdroj: Internet


24.08.2015 08:02 150 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Novinky - video
v Administrace obsahu
142 8 Kvido
18-10-2018 17:17
Instalace na Ubuntu serveru
v PHP-Fusion 9.0
163 8 grootcz
11-10-2018 19:27
PHP 7 čeština
v PHP-Fusion 7
240 1 Kvido
28-09-2018 13:46
Vývoj - ako pokračuje
v PHP-Fusion 9.0.3
256 2 RobiNN
23-09-2018 13:37
FAQ chyba
v Administrace obsahu
190 1 RobiNN
23-09-2018 13:35
Blogs na HP [Vyřešeno]
v PHP-Fusion 9.0
237 2 Kvido
15-09-2018 17:12
Tenisový portál [Vyřešeno]
v Obecná diskuse
346 3 jany
08-09-2018 08:06
Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.
Shoutbox
Chcete-li odeslat zprávu, musíte se přihlásit.
Nebyly odeslány žádné zprávy.
Nejčtenější blogy