Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.03.00
Překlad CZ/SK
Pravidelně aktualizovaný
Demo
Testovat PHP-Fusion

Novinky

DPP zohlední připomínky občanů Prahy 6 k výstavbě tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal 30. července 2015 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) k záměru výstavby tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská. Při plánování trasy investor zohlední připomínky obyvatel i městské části Praha 6.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal 30. července 2015 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) k záměru výstavby tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská. Při plánování trasy investor zohlední připomínky obyvatel i městské části Praha 6.

Plánování a výstavba nových tramvajových tratí v hlavním městě je prioritou současného vedení města. „Tramvajová doprava je ekologická a její další rozšiřování je zcela v souladu s energetickou koncepcí EU zaměřenou na výrazné zvyšování podílu elektřiny v dopravě. Samozřejmě je ale nutné nové tratě plánovat a stavět tak, aby byly v souladu s potřebami městských částí a jejich obyvatel. Proto se snažíme s vedením Prahy 6 intenzivně komunikovat a shodnout se na ideálním řešení,“ konstatoval náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

DPP zajistil v roce 2013 zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, potřebné pro výstavbu trati. Záměr byl navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání tramvajové trati a ve dvou variantách výhledového dopravního řešení pro automobilovou dopravu.

Varianta 1 předpokládala přerušení individuální automobilové dopravy v ulici Vlastině a zřízení nové světelně řízené křižovatky ulic U Silnice – Evropská a nové křižovatky ulic Radistů – Evropská. Ve variantě 2 byla křižovatka Evropská – U Silnice redukována na odbočení ve směru do centra a ulice Vlastina měla být plně průjezdná ve směru z centra.

Ve stanovisku Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy je konstatováno, že záměr při realizaci navržených opatření životní prostředí prakticky neovlivní. Obě varianty jsou z hlediska životního prostředí rovnocenné a přijatelné.

Obě varianty výhledového dopravního řešení pro automobilovou dopravu vyvolaly připomínky ze strany obyvatel Prahy 6 a vedení Městské části Praha 6. Investor stavby DPP se všemi připomínkami, které vzešly v průběhu procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí, zodpovědně zabývá a zohlední je ve výsledném upraveném návrhu stavby. Jedná se především o řešení náhrady rušených parkovacích stání ve spolupráci s odpovědnými orgány samosprávy, což je také jedna z podmínek závazného stanoviska EIA. Dále bude upraveno výhledové dopravní řešení, kdy již nebude navrhována nová křižovatka ulic U Silnice – Evropská a bude zachována plná průjezdnost ulice Vlastina pro veškerou dopravu.

„V současnosti probíhají práce na úpravě návrhu řešení, aby v dohledné době mohl být představen veřejnosti a dotčeným orgánům státní správy a samosprávy. Nutné je i provést aktualizaci současného stavu dopravních poměrů, které se po otevření nového metra V.A výrazně změnily,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

DPP v letním období realizuje zvýšený počet modernizací tramvajových tratí z důvodu blížícího se termínu pro vyčerpání dotací z fondů EU. V průběhu srpna již byly zrekonstruovány tramvajové tratě v Evropské ulici a na Zlíchově. Aktuálně probíhají modernizace tratí v Bělehradské ulici, v ulici Na Poříčí, v úseku Střešovické ulice směrem na Petřiny a také druhá fáze rekonstrukce tratí v Plzeňské ulici. Zde je od 15. srpna do 17. října 2015 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl – Kavalírka.

Rekonstrukce v Plzeňské ulici navazuje na rozsáhlou modernizaci provedenou v roce 2010 a po jejím dokončení bude opravena tramvajová trať v úseku celé řepské radiály. Rekonstruovaná trať bude zakryta asfaltovým povrchem a všechny zastávky budou plně bezbariérové. Navržena je k financování z fondů EU, z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
Připravil: rjancar
PC-politika.cz
Zdroj: Internet


{lang: 'cs'}

Kvido 24.08.2015 07:02 176 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Banner
v Administrace obsahu
10 0 Balin50
21-03-2019 11:31
Ako skryt welcome spravu pre prihlasenych
v Pomoc
37 2 jany
19-03-2019 22:06
Užívatelské polia
v PHP-Fusion 9
311 19 Balin50
19-03-2019 18:00
Vlastné stránky
v PHP-Fusion 9
82 3 Balin50
18-03-2019 21:15
Tvorba Theme - ( Bootstrap )
v PHP-Fusion 9
133 5 RobiNN
17-03-2019 21:45
Chyba databáze
v PHP-Fusion 8
4070 12 RobiNN
14-03-2019 12:29
SEO ako to funguje
v PHP-Fusion 9
366 2 Balin50
10-03-2019 08:44