PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
GitHub
Přidejte kódy
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný
Demo
Testovat PHP-Fusion

Technologie

Prohlášení DPP k mylným interpretacím o kontrole NKÚ

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se důrazně vymezuje vůči mylným a zavádějícím informacím o výstavbě úseku metra V.A, které v těchto dnech zveřejnila některá média, např. ČT24 v ranním vysílání dnes 8. září. Tyto informace pocházejí z nepřesných interpretací výsledků kontroly NKÚ, které tento úřad sdělil ve své tiskové zprávě.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se důrazně vymezuje vůči mylným a zavádějícím informacím o výstavbě úseku metra V.A, které v těchto dnech zveřejnila některá média, např. ČT24 v ranním vysílání dnes 8. září. Tyto informace pocházejí z nepřesných interpretací výsledků kontroly NKÚ, které tento úřad sdělil ve své tiskové zprávě.

DPP níže uvádí výčet nepřesných a mylných informací z médií, které využívají jako zdroj zprávu o výsledcích kontroly NKÚ a připojuje fakta k jednotlivým tématům.

1. Cena za výstavbu úseku metra V.A

Mylně publikováno:
Celková cena za výstavbu metra V.A vzrostla proti původnímu rozpočtu na 27,2 mld. Kč. DPP tvrdí, že celková cena za výstavbu předmětného úseku dosáhne 23,6 mld. Kč.

Fakta DPP:
Výše uvedená čísla DPP nikdy nikde oficiálně neuváděl, naopak, opakovaně informoval, že původní rozpočet na výstavbu činil 22,6 mld. Kč (bez DPH), což lze snadno ověřit v mediálních vyjádřeních představitelů DPP a města před i po samotné výstavbě. DPP aktuálně zpřesňuje celkovou cenu díla na 19,5 mld. Kč bez DPH, tedy více než 3 mld. Kč pod původním rozpočtem. K dnešnímu datu je v rámci stavby profinancováno 17,5 mld. Kč bez DPH. NKÚ ve své zprávě pracuje s cenou zahrnující DPH, což odporuje běžné ekonomické praxi. Navíc suma s DPH není v žádném případě srovnatelná s původní sumou vyjádřenou bez daně, a tudíž není možno hovořit o růstu nákladů.2. Údajný nárůst ceny za jednotlivé zakázky

Mylně publikováno:
Cena metra narostla vinou nepovedených veřejných soutěží na stavební práce a technologie.

Fakta DPP:
Tato informace je naprosto mylná a zavádějící. U stavební části navýšily vícepráce cenu o cca 4,22 %, nicméně celkově oproti vysoutěženým cenám došlo k úsporám, proto je cena výrazně nižší než původně předpokládané náklady.

3. Údajná (ne)možnost kontroly čerpání dotací z fondů EU

Mylně publikováno:
NKÚ neměl možnost zkontrolovat prostředky na výstavbu, protože DPP nepožádal o výplatu prostředků z fondů EU.

Fakta DPP:
DPP s ročním časovým předstihem upozornil NKÚ, že v průběhu samotné kontroly (s počátkem v říjnu 2014) nebude stavba dokončena a tudíž nebudou poskytnuty prostředky z fondů EU, které tím pádem nebude možné zkontrolovat.

DPP poskytoval NKÚ v průběhu kontroly veškeré materiály, které byly ze strany NKÚ požadovány. NKÚ v závěrečném protokolu vyhověl technickým připomínkám DPP a protokol byl oběma stranami bez výhrad podepsán. Protokol neobsahoval žádné závažné skutečnosti s dopadem na čerpání evropských dotací.

Kontrola NKÚ probíhala intenzivně, korektně a trvala cca 7 měsíců. Obě strany následně vyjádřily spokojenost s průběhem kontroly. NKÚ až poté v tiskové zprávě konstatoval, že nemohl předmětné výdaje prověřit.
Připravil: rjancar
PC-politika.cz
Zdroj: Internet


Kvido 11.09.2015 07:48 204 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
obrázky v news
v PHP - Fusion 9.0.3
10 0 Balin50
21-05-2018 12:12
Gist
v Administrace obsahu
58 2 Kvido
19-05-2018 07:12
Token
v PHP - Fusion 9.0.3
67 2 Balin50
18-05-2018 12:52
Chyba - DatabaseSetup.inc
v PHP - Fusion 9.0.3
57 3 RobiNN
17-05-2018 17:46
tagy vo fóre
v PHP - Fusion 9.0.3
48 0 Balin50
16-05-2018 19:42
Code v news [Vyřešeno]
v PHP - Fusion 9.0.3
87 5 RobiNN
16-05-2018 18:52