PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
GitHub
Přidejte kódy
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný
Demo
Testovat PHP-Fusion

Technologie

Medaile pro chemika prof. Vlastislava Novotného

Na návrh Vědecké rady AV ČR udělil předseda Akademie věd V ČR prof. Jiří Drahoš čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. RNDr. Vlastislavu Novotnému, DrSc., dr. h. c. mult., jednomu z nejcitovanějších chemiků světa. Čestné oborové medaile se udělují českým i zahraničním vědcům za zvláště záslužnou činnost a vynikající výsledky vědecké práce v jednotlivých vědních oborech.

Na návrh Vědecké rady AV ČR udělil předseda Akademie věd V ČR prof. Jiří Drahoš čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. RNDr. Vlastislavu Novotnému, DrSc., dr. h. c. mult., jednomu z nejcitovanějších chemiků světa. Čestné oborové medaile se udělují českým i zahraničním vědcům za zvláště záslužnou činnost a vynikající výsledky vědecké práce v jednotlivých vědních oborech.

Prof. RNDr. Miloš Vlastislav Novotný, DrSc., je uznávaným vědcem českého původu, který se během své kariéry postupně věnoval biochemii, později pak kapilární plynové chromatografii a kombinaci hmotnostní spektrometrie s plynovou chromatografií.

Prof. Novotný je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně. V roce 1965 nastoupil na studijní pobyt do Ústavu analytické chemie ČSAV (dále ÚIACH) v Brně. Zde se začal věnovat kapilární plynové chromatografii a jeho práce publikované v roce 1968 patřily mezi nejcitovanější publikace ÚIACH v té době. V lednu 1968 odjel na studijní stáž do Švédska, aniž by tušil, že tento odchod bude pro něj trvalý. Tam později získal místo výzkumného asistenta na univerzitě ve Stockholmu v Laboratoři hmotnostní spektrometrie. Koncem roku 1969 odešel na postdoktorální pobyt na University of Houston v Texasu. Pod vedením A. Zlatkise pokračoval ve vývoji nových kapilárních kolon a metod hmotnostní spektrometrie s cílem použít je při biochemických analýzách. V roce 1971 začal působit na Indiana University, kde se stal docentem (1974) a následně profesorem chemie (1978). V průběhu 70. let založil na této univerzitě středisko výzkumu v oblasti separačních metod, kapalinové chromatografie a bioanalytické chemie. Jeho skupina se stala známou v oblasti miniaturizace analytických přístrojů, v této oblasti spolupracoval s NASA při vývoji zařízení ověřujícího existenci života na Marsu.
Za svou činnost získal četná uznání, pozvání na konference i množství medailí, řádů, cen a čestných doktorátů. Je autorem více než 500 vědeckých publikací, jeho h-index je 56. Je jedním z nejvíce citovaných vědců českého původu.

Jeho laboratoří prošlo mnoho (od roku 1985 více než 20) českých studentů a stážistů (např. doc. RNDr. Michal Roth, CSc., RNDr. Josef Chmelík, CSc., ÚIACH, prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., PřF MU Brno, doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc., PřF UK Praha). Od listopadu 2013 je na částečný úvazek zaměstnán v RECAMO (Regional Centre for Applied Molecular Oncology – Masarykův onkologický ústav v Brně). V České republice často přednáší, od r. 2004 je čestným členem Učené společnosti ČR.
Připravil: rjancar
PC-politika.cz
Zdroj: Internet23.09.2015 06:04 176 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Host
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Užívatelia a priatelstvo
v PHP - Fusion 9.0.3
7 0 Balin50
19-06-2018 15:23
Preklad
v PHP - Fusion 9.0.3
19 0 Balin50
18-06-2018 17:05
Aktualizace na novou verzi
v PHP - Fusion 9.0.3
117 9 Kvido
18-06-2018 07:14
chyba token.php
v PHP - Fusion 9.0.3
20 0 Balin50
17-06-2018 13:34
FAQ ako také [Vyřešeno]
v PHP - Fusion 9.0.3
115 1 Kvido
10-06-2018 14:00
Vymazanie FAQ [Vyřešno]
v PHP - Fusion 9.0.3
123 1 Kvido
08-06-2018 12:38