PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný

Technologie

Servery (19): Datové typy

Servery (19): Datové typy
V minulm 18. dile jsme psali o použiti config a nebezpečí proniknutí do aplikace MyAdmin. Dnes se podíváme na datové typy v databázi MYSQL Konkrétně půjde o typy, určené pro čísla. Databáze MySQL jich má ještě více, o dalších se zmíním v příštích dílech tohoto seriálu.

V minulm 18. dile jsme psali o použiti config a nebezpečí proniknutí do aplikace MyAdmin. Dnes se podíváme na datové typy v databázi MYSQL Konkrétně půjde o typy, určené pro čísla. Databáze MySQL jich má ještě více, o dalších se zmíním v příštích dílech tohoto seriálu.

MySQL p=éracuje s několika datovými typy pro čísla. A to s celými čísly, i čísly, která mají desetinnou čárku. ?usíme tudíý uvážit, zda budeme do databáze ukládat pouze celá čísla nebo i čísla s desetinnou čárkou. Zásadní je, jestliže použijeme u celočíselných datových typů atribut AUTO_INCREMENT, musíme tomuto sloupci také přiřadit PRIMARY KEY nebo INDEX. Pokud do sloupce s atributem AUTO_INCREMENT vkládáte hodnotu NULL, tak je nahrazena následujícím číslem předcházejícího řádku. Tedy - když je v předcházejícím řádku číslo 55, následujícímu řádku bude přiřazeno číslo 56.

Zde je stručný opřehled datových typů:

TINYINT [(M)]

Použití: velmi malá celá čísla
Atributy: AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, SIGNED, ZEROFILL
Rozsah čísel: −128 až 127 nebo 0 až 255 pro UNSIGNED
Výchozí hodnota: NULL, pokud může být sloupec NULL; 0 je-li NOT NULL
Místo v paměti: 1 bajt

SMALLINT [(M)]

Použití: malá celá čísla
Atributy: AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, SIGNED, ZEROFILL
Rozsah čísel: −32768 až 32767 nebo 0 až 65535 pro UNSIGNED
Výchozí hodnota: NULL, pokud může být sloupec NULL; 0 je-li NOT NULL
Místo v paměti: 2 bajty

MEDIUMINT [(M)]

Použití: středně velká celá čísla
Atributy: AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, SIGNED, ZEROFILL
Rozsah čísel: −8388608 až 8388607 nebo 0 až 16777215 pro UNSIGNED
Výchozí hodnota: NULL, pokud může být sloupec NULL; 0 je-li NOT NULL
Místo v paměti: 3 bajty

INT [(M)]

Použití: běžně velká celá čísla
Atributy: AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, SIGNED, ZEROFILL
Rozsah čísel: −2147483648 až 2147483647 nebo 0 až 4294967295 pro UNSIGNED
Výchozí hodnota: NULL, pokud může být sloupec NULL; 0 je-li NOT NULL
Místo v paměti: 4 bajty

FLOAT [(M,D)]

Použití: malá čísla v pohyblivé řádové čárce. Je-li D rovno 0, hodnoty sloupce nemají desetinnou čárku a ani desetinnou část. Pokud není M ani D uvedeno, není stanovena velikost zobrazení ani přesnost.
Atributy: UNSIGNED, SIGNED a ZEROFILL
Rozsah čísel: nejmenší nenulové hodnoty jsou ±1,175494351E−38; největší nenulové hodnoty jsou −±3,402823466E+38. Je-li sloupec UNSIGNED, jsou záporné hodnoty zakázané.
Výchozí hodnota: NULL, pokud může být sloupec NULL; 0 je-li NOT NULL
Místo v paměti: 4 bajty

Double [(M,D)]

Použití: velká čísla v pohyblivé řádové čárce; větší přesnost než u FLOAT. Je-li D rovno nule, hodnoty sloupce nemají desetinnou čárku a ani desetinnou část. Pokud není M ani D uvedeno, není stanovena velikost zobrazení ani přesnost.
Atributy: UNSIGNED, SIGNED a ZEROFILL
Rozsah čísel: nejmenší nenulové hodnoty jsou ±2,2250738585072014E-308; největší nenulové hodnoty jsou −±1,17976931348623157E+308. Je-li sloupec UNSIGNED, jsou záporné hodnoty zakázané.
Výchozí hodnota: NULL, pokud může být sloupec NULL; 0 je-li NOT NULL
Místo v paměti: 8 bajtů

K dalším typům patří nejdůležitější:

DATE Datum jako textový řetězec ve tvaru 'rrrr-mm-dd', rozsah od '1000-01-01' do '9999-12-31'
TIME Čas jako textový řetězec ve tvaru 'hh:mm:ss'
DATETIME Prakticky je to zřetězení data a času: 'rrrr-mm-dd hh:mm:ss'
TIMESTAMP Navenek se chová stejně jako Datetime, ale interně je to dword s počtem sekund uplynulých od 1.1.1970. Rozsah mu končí v lednu 2038, takže tenhle typ moc nedoporučuji a uvádím ho jenom pro úplnost.
BLOB Obecná data v binárním tvaru, použití analogické k typům TEXT. Umožňují do databáze ukládat např. obrázky nebo zvuky.  • Připravil: Kvido
  • PC-politika.cz


Kvido 11.01.2016 04:27 1,192 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Administrácia
v PHP-Fusion 9.0.3
97 11 Balin50
13-11-2018 14:40
XML Sitemap pro video
v Infuze, panely, vzhledy
235 8 RobiNN
08-11-2018 19:06
9.00.04
v Obecná diskuse
159 4 RobiNN
27-10-2018 12:55
Novinky - video
v Administrace obsahu
282 8 Kvido
18-10-2018 16:17
Instalace na Ubuntu serveru
v PHP-Fusion 9.0
292 8 grootcz
11-10-2018 18:27
PHP 7 čeština
v PHP-Fusion 7
414 1 Kvido
28-09-2018 12:46
Vývoj - ako pokračuje
v PHP-Fusion 9.0.3
402 2 RobiNN
23-09-2018 12:37