Učitelé jsou zděšeni z dezinformací o platech ve školství
Přidal Jan Pravda dne 03.02.2019 10:38
Jestli se něco diskutuje ve školách, tak je to zděšení z mediální prezentace platů v českém školství. Zvažte sami. Během roku 2018 bylo v několika mediálních vlnách prezentováno zvýšení platů učitelům o 15%. Sami novináři později, v čase po prázdninovém začali uznávat, že slíbené zvýšení platů se odsouvá na počátek roku 2019. Nicméně část veřejnosti, která čte jen titulky, nabyla dojmu o pohádkových platech na českých školách. Realita je taková, že kvůli lžím o platech zvažují odchod do jiných částí ekonomiky i ti, kteří chtěli ve školství setrvat.
Rozšířený blog
Jestli se něco diskutuje ve školách, tak je to zděšení z mediální prezentace platů v českém školství. Zvažte sami. Během roku 2018 bylo v několika mediálních vlnách prezentováno zvýšení platů učitelům o 15%. Sami novináři později, v čase po prázdninovém začali uznávat, že slíbené zvýšení platů se odsouvá na počátek roku 2019. Nicméně část veřejnosti, která čte jen titulky, nabyla dojmu o pohádkových platech na českých školách. Realita je taková, že kvůli lžím o platech zvažují odchod do jiných částí ekonomiky i ti, kteří chtěli ve školství setrvat.
Do role největšího dezinformátora se nominovala Česká televize. Její materiál s titulkem Tabulky ukazují průměrný plat učitelů přes 39 tisíc korun. Řada z nich však na tuto částku nedosáhne začíná slovy: Průměrný hrubý měsíční plat učitelů přesáhl 39 tisíc korun, což je o pět tisíc víc než v roce 2018. Kdo zhnusením nečte dál, ví vše. Jasná dezinformace, která má vyvolat závist. Napáchané škody neospravedlní fakt, že dál v textu je vše uvedeno na správnou míru. Pro učitele to je jen reálné přiznání ČT, že je největším dezinformačním médiem v ČR.
Ve školách právě probíhá rozdávání nových platových dekretů. Právě dochází k realizaci zvýšení platů, které bylo prezentováno v mnoha mediálních vlnách. Nicméně pro neučitelskou veřejnost v médiích rostly platy kantorů několikrát o 15%. Z pohledu učitelů je mediální prezentace platů ve školství účelově cílenou dezinformací za účelem škodit školství. Platy rostou jen o 10% a o další 4% nejdřív v květnové výplatě, pokud prostředky na "osobka" do škol dorazí v plné výši. Realita je taková, že se cestou do škol často část nebo celá suma odkloní.
Chybí vám mediálně prezentované procento? Prý je určeno na dorovnání meziregionálních rozdílů. Něco není v pořádku, když platy kantorů jsou podle tabulek a přesto existují meziregionální rozdíly. Pro zkušené kantory je to procento určené k odklonění zřizovateli, aby do peněženek učitelů teoreticky mohly dotéct již zmíněné 4% na osobní ohodnocení.
Jak reálně porostou platy? Tarifní platy v průměru o 10%. Na osobní ohodnocení je určeno 4% objemu mzdových prostředků, jedno procento je oficiálně určeno k vyrovnání meziregionálních rozdílů, nicméně kantoři ví, že do škol dorazí nejdřív v dubnu a jen vyjímečně v plné výši.
Učitelé základních škol jsou zařazeni do platového třídy 10 až 12. Rozpětí je od 27.530 do 37.330 korun hrubého. Nejmenší hrubý plat tedy začíná na 27.530 korun, s největší s maximálním příplatkem ve výši 4,5% 39.010 korun. Vydávat maximální hrubý plat za průměr, to chce povahu ...
Dezinformacemi ČT zděšení učitelé posílají do redakcí kopie svých výplatních pásek. Zaznamenal jsem pouze zprávu bulváru: 39 tisíc pro učitele? Kantoři se bouří a vytahují výplatnice: „Matematický nesmysl“. V článku je kopie výplatnice začínajícího učitele s osobkem 429 a vánoční odměnou ve výši 3.000 korun. Na účet díky štědrému řediteli doputovalo v lednu 2019 21.545 Kč. Pravděpodobně to byla druhá největší výplata v roce, ta za listopad mohla být vyšší ...
Mimochodem, Blesk cituje i námi odkázaný článek s ověřenou funkčností odkazu. Pokud se ČT pokusí zmíněný materiál opravit nebo vymazat, potvrdí svou Orweovskou roli. A bojovníci z dezinformacemi k tématu mlčí. Diskvalifikují se dobrovolně.